Rapport om kartläggningen av samhällsviktiga kommunikationstjänster som kräver tal

I den första etappen av projektet ”Talet som ett digitalt verktyg” gjorde vi en marknadsundersökning av röststyrda kommunikationstjänster som används inom offentlig sektor, banker och andra samhällsviktiga institutioner. Nu kan du läsa rapporten!

Kartläggningen genomfördes genom en enkät, litteraturstudier, och praktisk telefonundersökning. Enkäten har tagits fram i nära samarbete med Stamningsförbundet och vände sig till aktörer inom offentlig sektor och andra samhällsviktiga institutioner som idag använder en eller flera röststyrda kommunikationstjänster.

Syftet med rapporten är att presentera projektets första Etapp: vad den handlade om, vilka metoder vi har använt oss av, vilka resultat vi har uppnått och hur dessa är kopplade till resten av projektet.

Rapport om kartläggningen av samhällsviktiga kommunikationstjänster som kräver tal, (2,5 Mb), öppnas i nytt fönster

Talet som ett digitalt verktyg