Funka utbildar unga med funktionsnedsättning

Webbtillgänglighetsdirektivet innebär inte bara ökade krav på offentlig sektor. Det betyder också att personer med funktionsnedsättning ska kunna ta del av samhällsinformation på samma villkor som alla andra.

Från och med den 23 september får personer med funktionsnedsättning ökade rättigheter och möjligheter att göra sin röst hörd. På webbplatser i offentlig sektor ska det finnas en tillgänglighetsredogörelse som beskriver status på tillgängligheten och även en återkopplingsfunktion som gör att användare kan tipsa om förbättringar och begära ut innehåll i alternativa format. Det är en stor skillnad mot hur det fungerat tidigare och ett viktigt steg på vägen mot inkludering. Men fortfarande är det inte alla som känner till sina nya rättigheter. Det tänker vi ändra på.

Funka genomför en serie utbildningar, framtagna specifikt för unga med funktionsnedsättning, som handlar om rättigheter och möjligheter vad gäller webbtillgänglighet, datorhjälpmedel och rörlig bild. Utbildningsserien är en del av ett EU-finansierat forskningsprojekt som Funka genomför i samarbete med Mediehuset i Köpenhamn (Danmark) och East Anglia University i Norwich (England).

Det är ett viktigt projekt på två sätt, säger Susanna Laurin, Forsknings- och Innovationschef på Funka. Dels för att öka ungdomarnas medvetenhet om sina rättigheter, men också för att den återkoppling ungdomarna ger till våra kunder inom offentlig sektor kan hjälpa till att öka tillgängligheten på bred front.

Utbildningarna startade under försommaren och fortsätter nu i september. De genomförs online för att så många som möjligt ska kunna delta. För deltagande ungdomar är utbildningarna kostnadsfria.

Parallellt med de svenska utbildningarna genomförs motsvarande aktiviteter i Danmark och England. Efter att utbildningarna genomförts och utvärderats kommer deltagarna att bjudas in till en slutkonferens i Köpenhamn, naturligtvis med möjlighet att delta online. Konferensen tar bland annat upp hur unga med funktionsnedsättning på bästa sätt kan delta i samhällsdebatten och påverka politiken.

Ungdomar får verktyg att driva tillgänglighetsfrågan