Enkät: Användare som experter

Tycker du det är svårt med webbtillgänglighet? Verkar kraven i webbtillgänglighetsdirektivet oöverstigliga? Då kanske du vill hjälpa oss att ta reda på om personer med funktionsnedsättning – de verkliga experterna på tillgänglighet – skulle kunna spela en större roll när det gäller att skapa bättre webbplatser i offentlig sektor.

Projektet ”Användare som experter” är ett samarbete mellan Funka, Furuboda folkhögskola, Blindas Väl, IAAP Nordic och Länsstyrelsen i Skåne län. Projektet finansieras av Vinnova. Vi jobbar tillsammans för att ta fram en utbildning för personer med funktionsnedsättning. Nu vill vi ta reda på om du som jobbar inom offentlig sektor tror att det är en bra idé.

Enkäten riktar sig främst till dig som jobbar med kommunikation, IT, HR, upphandling eller tillgänglighet. Den består av åtta frågor.

Tack på förhand!

Enkät om användare som experter (för uppdragsgivare), öppnas i nytt fönster

Användare som experter