Funka granskar internetbankerna

På uppdrag av Post- och Telestyrelsen har Funka granskat och testat de fem stora affärsbankerna ur tillgänglighetssynpunkt. I undersökningen har vi testat inloggning och att utföra banktjänster, dels med hjälp av expertutvärderingar i enlighet med vår checklista med utgångspunkt i WCAG 2.0, dels genom användartester med personer med olika funktionsnedsättningar.

Samtliga banker uppvisar större eller mindre problem med tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.

 

Finansiering: Post och Telestyrelsen
Tidsperiod: 2010

Sammanfattning av tillgänglighetsanalys av fem banker 2010, (pdf 777 kb), öppnas i nytt fönster

Kontakt

Susanna Laurin

Titel: Forsknings- och innovationschef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)