Tillgänglighet i sociala medier

10 februari höll Funka seminarium och presenterade en undersökning om tillgängligheten i sociala medier. Undersökningen, som består av granskningar och användartester, är finansierad av Post- och Telestyrelsen. Den har kompletterats med enkätfrågor till svenska myndigheter och kommuner om hur de använder sociala medier.

Allt fler myndigheter och kommuner använder sociala medier i sin kontakt med medborgarna. Det är lätt att åka med – ”alla är där så vi måste haka på”. I Funkas enkät svarar 62 % av myndigheterna att de använder sociala medier. 26 % kan inte med säkerhet säga att den information som publiceras på sociala medier också går att nå på den egna webbplatsen. Undersökningen visar att sociala medier har större eller mindre tillgänglighetsproblem för många olika grupper av användare. Att registrera sig är genomgående omöjligt eller mycket svårt för personer som surfar med hjälpmedel. För teknikovana och personer med kognitiva problem upplevs gränssnitten ofta som röriga och inkonsekventa. Och svenskt språkstöd saknas på flera ställen, vilket ställer krav på användarens språkkunskaper.

Tillit är kanske det viktigaste problemområdet ur tillgänglighetssynpunkt. Hur man uppfattas av användarna. I vissa fall verkar det inte riktigt genomtänkt. 68 % av de som svarat på vår enkät har inte ens utvärderat sin närvaro på sociala medier. Det om något kan oroa mig, säger Susanna Laurin på Funka.

 

Finansiering: Post- och Telestyrelsen
Tidsperiod: 2010- 2011

Tillgänglighet i sociala medier, Funkas rapport, i pdf-format (544 kb), öppnas i nytt fönster

Presentationer från seminariet Tillgänglighet i sociala medier

Välkommen och bakgrund, Susanna Laurin, i powerpoint-format (376 kb), öppnas i nytt fönster

Om undersökningen av sociala medier, i powerpoint-format (1,33 Mb), öppnas i nytt fönster

Internet och sociala medier, Anne-Marie Eklund Löwinder, .SE, i pdf-format (2,18 Mb), öppnas i nytt fönster

Hur tänker Handisam om sociala medier, Hans von Axelson, i powepoint-format (544 kb), öppnas i nytt fönster

Funka i media om sociala medier

Dagens Nyheter uppmärksammar Funkas rapport om bristande tillgänglighet i sociala medier, öppnas i nytt fönster