Tillgänglighetsgranskning av riksdagspartiernas webbplatser

De politiska partiernas webbplatser utestänger personer med funktionsnedsättning från viktig information. Detta sker pinsamt nog under valåret 2010, det år som EU och Sverige har haft som mål för att uppnå visionen om ett tillgängligt samhälle, öppet för alla. Det innebär ett stort demokratiskt problem och gränsar till diskriminering.

Tillgänglighet innebär att alla människor, oavsett förmåga, ska kunna ta till sig information och utföra tjänster. Funka har undersökt de politiska partiernas webbplatser för att se hur de följer internationella riktlinjer för tillgänglighet. Vi gör detta varje valår, på eget initiativ, eftersom vi anser det vara en viktig demokratisk fråga.

Stora problem med tillgänglighet
De politiska partiernas webbplatser är generellt problematiska för många grupper av användare. De är inkonsekventa och svåra att förstå, pedagogiskt knepiga och med udda lösningar. Flera av dem är också tekniskt bristfälliga, vilket gör att hjälpmedelsanvändare har stora svårigheter att använda dem.

De målgrupper som kan uppleva problem med dessa webbplatser är bland annat dyslektiker, personer med motoriska problem, personer med koncentrations- eller kognitionsproblem, blinda, synsvaga, äldre, invandrare och ovana användare.

Rapporten visar på allvarliga brister vad gäller teknik, pedagogik och språk. Vi rankar partierna och det finns dessutom möjlighet att jämföra med hur det såg ut 2006. Tyvärr återfinns några av problemen som vi påpekade redan då.

 

Finansiering: Funka
Tidsperiod: 2010

Svenska Dagbladet skriver om Funkas rapport, öppnas i nytt fönster

Funkas rapport om tillgängligheten på de politiska partiernas webbplatser, pdf-fil 725kb, öppnas i nytt fönster