Funka i media

Funka förekommer ofta i media. Här har vi samlat ihop några pressklipp som vi hoppas kan vara intressanta att ta del av.

2022: Funka i media

Dagens samhälle, 2022-09-23

Kommunerna blir bättre och bättre på tillgänglighet på nätet. I år klarar 50 kommuner samtliga krav i den inkluderingsbarometer som företaget Funka tagit fram. Men fortfarande är det många som har brister att rätta till.

Tillgänglighet: 50 kommuner bäst på webben – Bollnäs raket, öppnas i nytt fönster

Dagens industri, 2022-09-23

Två år efter lagen om tillgänglighet till digital offentlig service trädde i kraft den 23 september 2020, är det bara knappt sju procent av Sveriges webbplatser som uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, DOS-lagen. Det visar Funkas senaste inkluderingsbarometer 2022.

Bara sju procent av offentliga aktörer har tillgängliga webbplatser, öppnas i nytt fönster

2021: Funka i media

Klartext, 2021-11-19

Klartext intervjuar Susanna Laurin, Forsknings- och innovationschef på Funka om tillgänglighet på webben för personer med funktionsnedsättning.

Intervju med Susanna Laurin, Forsknings- och innovationschef på Sveriges Radios webbplats, öppnas i nytt fönster

Klartext, 2021-11-11

Klartext berättar om att Funka granskat myndigheternas webbplatser och att bara sju av 1700 webbplatser följer lagen.

Intervju med Funkas VD, Jan Lundin på Sveriges Radios webbplats, öppnas i nytt fönster

Taltidningen Läns- och Riksnytt, 2021-10-27

Företaget Funka har undersökt hur offentliga aktörers webbplatser uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Resultatet visar att 20 % av befolkningen utestängs från offentliga webbplatser på grund av någon funktionsnedsättning. Funkas Vd Jan Lundin berättar om Inkluderingsbarometern.

Lyssna på inslaget: Offentlig service måste funka för alla, på taltidningen Läns- och Riksnytt, öppnas i nytt fönster

Dagens industri, 2021-10-04

Pressrelease: Nya Inkluderingsbarometern* visar att endast 7 av 1 748 testade webbplatser uppfyller den nya lagen om tillgänglighet till digital offentlig service – DOS-lagen. Syftet med barometern är att uppmärksamma arbetet med att alla ska vara inkluderade i vår digitala infrastruktur – en utveckling som, trots pandemin och dess behov av digitala verktyg, inte har påskyndats tillräckligt. 

Offentliga aktörer stänger ute 20 procent av befolkningen - pressrelease på Dagens industri, öppnas i nytt fönster.

Dagens arena, 2021-09-03

Digitalisering blev en del av våra dagliga liv och gör nästan allt enklare, även för personer med funktionsnedsättning - men bara när de digitala verktygen är tillgängliga. Tyvärr, detta glöms ofta bort i denna digitala utveckling, skriver Susanna Laurin, Forsknings- och Innovationschef på Funkat i Dagens Arena.

Tillgänglighet glöms bort vid digitalisering - artikel på Dagens Arenas webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dagens Nyheter, 2021-08-28

Sedan årsskiftet gäller skärpta regler vid betalningar. Det innebär bland annat att den som bokar tåg på SJ:s hemsida alltid måste verifiera köpet via en mobil – även om det görs på faktura. Nu varnar flera aktörer för att människor stängs ute. Den digitala utvecklingen är både en välsignelse och förbannelse. Det säger Susanna Laurin, chef för forskning och innovation på Funka.

"Kunder i kläm efter nya regler om bank-id" artikel på Dagens Nyheters webbplats.

Publikt, 2021-08-19

Digitaliseringen av våra arbetsplatser får inte leda till att personer med funktionsnedsättning stängs ute, skriver Susanna Laurin, forsknings- och innovationschef på Funka. Hon är kritisk mot att tillgänglighet inte är högre prioriterat när de digitala verktygen utvecklas.

"Digital tillgänglighet är viktigare än någonsin" artikel på Publikts webbplats, öppnas i nytt fönster.

Artikel 19 som verktyg, 2021-03-01

Det är mycket sällsynt att personer med funktionsnedsättning involveras i utvecklingen av nya IT-tjänster i Sveriges kommuner. Det visar en enkät som Funka tillsammans med studenter vid Uppsala universitet låtit kommunerna svara på.

"Dålig involvering i utvecklingen av IT-tjänster i kommunerna" artikel på Artikel 19s webbplats, öppnas i nytt fönster.

2020: Funka i media

Inköpsrådet, 2020-11-11

Ett nytt EU-direktiv har satt fart på arbetet med att tillgänglighetsanpassa offentliga webbplatser. Men enligt experten Susanna Laurin är många upphandlare dåliga på tillgänglighet. 

"Ställ detaljerade krav på tillgänglighet" artikel på Inköpsrådets webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dagens Industri, 2020-09-23

Senast idag ska lagkraven för ökad digital tillgänglighet vara uppfyllda för offentliga aktörer. Det innebär att alla, oavsett förmåga, ska kunna ta del av information och utföra tjänster på offentliga aktörers webbplatser. Det finns ett stort behov i Sverige och EU av utveckling och kompetenshöjning inom området tillgänglighet för att leva upp till de nya kraven. För att möta den ökade efterfrågan bygger nu Funka helt nya digitala tjänster.

"Funka löser offentlig sektors ökade digitala tillgänglighetskrav med ny teknik" artikel på Dagens Industris webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dagens Samhälle, 2020-04-08

Att skolor använder lärplattformar och digitala läromedel som inte fungerar för barn och unga med funktionsnedsättning är en riktig skandal. Webbtillgänglighet är inte raketforskning. Det handlar om att ställa krav när man upphandlar och kontrollera att de system man använder uppfyller dessa krav, skriver Funkas forsknings- och innovationschef Susanna Laurin.

"Ställ krav på tillgänglighet i den digitala undervisningen" artikel på Dagens Samhälles webbplats, öppnas i nytt fönster.

ComputerSweden, 2020-04-03

Coronakrisen gör det ännu viktigare att myndigheternas sajter lever upp på kraven på tillgänglighet, skriver Susanna Laurin, Forsknings- och innovationschef på Funka.

”Digital krisinformation når inte ut till alla – det är farligt”, artikel på ComputerSwedens webbplats, öppnas i nytt fönster.

2019: Funka i media

accessibilityassociation.org 2019-11-18

Artikel 1 om EU-projektet We4Authors på branschorganisationen IAAPs webbplats. We4Authors handlar om ökad tillgänglighet i publiceringsverktyg.

accessibilityassociation.org 2019-11-18

Artikel 2 om EU-projektet We4Authors på branschorganisationen IAAPs webbplats. We4Authors handlar om ökad tillgänglighet i publiceringsverktyg.

REHACARE.com, 2019-11-07

REHACARE.com intervjuar Susanna Laurin, Forsknings- och innovationschef på Funka om tillgänglighet och forskning. Intervjun är på engelska.

It is not only in digital form that the diversity of people must be recognized and taken into account!, artikel på REHACARE Magazine, öppnas i nytt fönster.

ComputerSweden, 2019-09-24

Nu har lagkraven för nya offentliga sajter och appar skärpts. Men en stickprovsundersökning visar att inga av dem lever upp till de nya reglerna för tillgänglighet.

Offentliga sajter når inte upp till lagkrav – funktionshindrade stängs ute, artikel på ComputerSwedens webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fackförbundet ST - Publikt.se, 2019-09-10

Susanna Laurin, forsknings- och innovationschef på Funka i debattartikel om den sena starten att göra webbplatser och andra digitala plattformar inom offentlig sektor tillgängliga för alla, oavsett förmåga och funktionsnedsättning. - Mitt intryck är att de allra flesta som jobbar med digital information inom stat och kommun är måna om att nå ut till så många som möjligt. Men att Digg varit så sent ute skapar både stress och förvirring.

Webbansvariga har inte fått tillräckligt stöd, artikel på Publikt.se webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dagens Nyheter, 2019-08-04

Nya lagkrav tvingar myndigheterna att göra sina webbplatser och appar mer tillgängliga för användarna. Men någon samlad bild av vilka sajter som klarar kraven finns inte och nu ökar ilskan i funktionshinderrörelsen över att det saknas tryck för att få till en snabb förändring. Susanna Laurin, Funka medverkar i artikeln.

EU-krav på enklare myndighetswebb, artikel på Dagens Nyheters webbplats, öppnas i nytt fönster.

EuroScientist, 2019-07-11

EuroScientist skriver om forskningsprojektet Digital Accessibility for You (DA4You) som Funka medverkar i.

Digital accessibility for young adults in Europe: Tools, training and participation, artikel på EuroScientists webbplats, öppnas i nytt fönster.

NyTeknik, 2019-07-05

Debattinlägg av Susanna Laurin, Funka i NyTeknik - Det är hög tid att Sverige inför möjligheten att rösta elektroniskt och börjar leva upp till FN-konventionens tal om demokratiska processer.

”Inför elektroniska val för demokratins skull”, Ny Tekniks webbplats, öppnas i nytt fönster.

Upphandling24, 2019-06-14

Tidningen intervjuar Susanna Laurin, Funka om att varken leverantörer eller upphandlare har tillräckliga kunskaper om webbtillgänglighet.

It-upphandlare missar tillgänglighet, artikel på Upphandling24s webbplats, öppnas i nytt fönster.

ComputerSweden, 2019-05-16

Tidningen ComputerSweden tar upp det långsamma arbetet med tillgänglighet i offentlig sektor.

”Den nya myndigheten jobbar för långsamt – dags för Digg att vakna”, artikel på ComputerSwedens webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dagens samhälle, 2019-05-16

Tidningen Dagens samhälle intervjuar Susanna Laurin, forsknings- och Innovationschef på Funka om att offentlig sektor ignorerar tillgängligheten.

Offentlig sektor ignorerar tillgängligheten, artikel på Dagens samhälles webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utemijö, 2019-03-29

Tidningen Utemiljö gör ett reportage om Funkas praktiska utbildning "Inlevelseövningar".

Läskiga övningar ger insikt (pdf, 2,45 Mb), öppnas i nytt fönster.

ComputerSweden, 2019-03-01

Susanna Laurin, VD på Funka, svarar på Arbetsförmedlings kommentar om personer med funktionsnedsättning och digitaliseringen.

”Skärpning, Arbetsförmedlingen – negligera inte det digitala utanförskapet”, artikel på ComputerSwedens webbplats, öppnas i nytt fönster.

2018: Funka i media

Svenska Dagbladet, 2018-12-17

Susanna Laurin, VD på Funka, replikerar i en debattartikel om risken att det offentliga Sverige utestänger grupper genom digitalisering.

Digitaliseringen skulle kunna gynna många fler, artikel på Svenska Dagbladets webbplats, öppnas i nytt fönster.

Swedish Standards Institute, 2018-12-03

Susanna Laurin, VD på Funka, i intervju om standarden SS-EN301549 E-tillgänglighet.

Uppdaterad standard för e-tillgänglighet, artikel på Swedish Standards Institutes webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ärileth.se, 2018-11-09

Susanna Laurin, Funkas VD, intervjuad om tillgänglighet i den Estländska dagstidningen Äril eth.ee.

Intervju om tillgänglighet i Estländsk tidningen Ärileth.se, öppnas i nytt fönster.

Dagens samhälle, 2018-07-04

En påtaglig kunskapshöjning är nödvändig för att Sveriges barn, oavsett funktionsvariation och vilken region de bor i, ska ges samma möjlighet att kommunicera och utvecklas, skriver Fredrik Ruben, Tobii och Susanna Laurin, Funka.

De tysta barnen förtjänar en röst – oavsett var de bor, debattartikel i tidningen Dagens Samhälle, öppnas i nytt fönster.

Metro, 2018-06-20

Visst finns det andra sätt att ta till sig politisk information på, men om så stora väljargrupper riskerar att utestängas från den digitala informationen har vi ett reellt demokratiskt problem, säger Susanna Laurin, VD för Funka i en debattartikel i tidningen Metro.

Debatt: Partierna stänger ute stora delar av väljarna, artikel i tidningen Metro, öppnas i nytt fönster.

Artikeln i Metro, i pdf-format 132 kb - Debatt: Partierna stänger ute stora delar av väljarna.

Sveriges Radio, 2018-06-07

Susanna Laurin, vd på Funka blir intervjuad i programmet Klartext (UR). Susanna berättar att fler kommuner och myndigheter har blivit bättre på att ha information som är lätt att förstå. Bland annat beror det på att fler använder filmer på sina webbplatser.

Lättare information på hemsidor för myndigheter och kommuner, artikel på Sveriges Radios webbplats, öppnas i nytt fönster.

ComputerSweden, 2018-05-23

Susanna Laurin, vd på Funka skriver i Computer Sweden om den svenska regeringens saktfärdighet med att implementera Webbtillgänglighetsdirektivet i svensk lagstiftning.

EU-direktiv ska göra webben tillgängligare – men Sverige hänger inte med, artikel på ComputerSwedens webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sveriges Radio, P4 Jämtland, 2018-04-23

Susanna Laurin, vd på Funka intervjuas om tillgänglighet i interna system och externa webbplatser, samt om gällande lagstiftning och det kommande Webbtillgänglighetsdirektivet. Du kan höra inslaget genom att lyssna 33.43 minuter in i programmet.

Förmiddag i P4 Jämtland, artikel på Sveriges Radios webbplats, öppnas i nytt fönster.

2017: Funka i media

ComputerSweden, 2017-11-06

Susanna Laurin, vd på Funka berättar i ComputerSweden om problemen med innehållet på kommunernas webbplatser.  Kommunernas e-tjänster är dåligt anpassade till personer som av olika anledningar har svårt att läsa och förstå samhällsinformation. 

Krånglig information från kommunerna borde göras enklare, artikel på ComputerSwedens webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dagens Samhälle, 2017-04-25

Dagens Samhälle intervjuar Susanna Laurin om ett nytt EU-direktiv som ska gälla som svensk lag och göra myndigheters webbplatser mer tillgängliga.

Ny lag ökar kraven på tillgänglig webb - artikeln publicerad på Funkas webbplats.

Artikeln och intervjun med Susanna Laurin i Dagens Samhälle (258 kb), öppnas i nytt fönster.

2016: Funka i media

Sveriges Radio, 2016-11-14

Sveriges Radio Klartext intervjuar Susanna Laurin om skylten som har en rullstolssymbol och som inte är helt rätt i alla lägen.

Handikappskyltar kan missförstås, artikel på Sveriges Radios webbplats, öppnas i nytt fönster.

Radio SRF, 2016-05-27

Radio SRF (Synskadades Riksförbund) intervjuar Susanna Laurin, vd på Funka och rapporterar om reseföretaget SJ som har släppt en ny webbplats – som inte går att använda om man har en svår synnedsättning. Inslaget är 8:32 minuter in i programmet.

2016-05-27 Radio SRF: Regeringen har utsett LSS-utredare, SJ:s webb är otillgänglig och slut på utrop i Skåne, öppnas i nytt fönster.

ComputerSweden, 2016-05-20

Intervju med Funkas vd Susanna Laurin om det nya Webbtillgänglighetsdirektivet som gör att alla offentliga aktörer i EUs medlemsländer måste se till att deras webbplatser, intranät och appar är tillgängliga för människor med funktionsnedsättning.

Nya lagkrav för digital tillgänglighet, artikel på ComputerSwedens webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nya Lidköpings-Tidningen, 2016-05-19

Nya Lidköpings-Tidningen skriver om det nya EU-direktivet som gör att alla offentliga aktörer måste se till att deras webbplatser, intranät och appar är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

News 55, 2016-05-19

News 55 skriver om det nya EU-direktivet som gör att alla offentliga aktörer måste se till att deras webbplatser, intranät och appar är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Kristianstadsbladet, 2016-05-19

Kristianstadsbladet skriver om det nya EU-direktivet som gör att alla offentliga aktörer måste se till att deras webbplatser, intranät och appar är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Webben ska bli tillgänglig för alla, artikel på Kristianstadsbladets webbplats, öppnas i nytt fönster.

Norrtelje Tidning, 2016-05-19

Norrtelje Tidning skriver om det nya EU-direktivet som gör att alla offentliga aktörer måste se till att deras webbplatser, intranät och appar är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Nerikes Allehanda, 2016-05-19

Nerikes Allehanda skriver om det nya EU-direktivet som gör att alla offentliga aktörer måste se till att deras webbplatser, intranät och appar är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Eskilstuna-Kuriren, 2016-05-19

Eskilstuna-Kuriren skriver om det nya EU-direktivet som gör att alla offentliga aktörer måste se till att deras webbplatser, intranät och appar är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

VLT, 2016-05-19

VLT skriver om det nya EU-direktivet som gör att alla offentliga aktörer måste se till att deras webbplatser, intranät och appar är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Södermanlands Nyheter, 2016-05-19

Södermanlands Nyheter skriver om det nya EU-direktivet som gör att alla offentliga aktörer måste se till att deras webbplatser, intranät och appar är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Katrineholms-Kuriren, 2016-05-19

Katrineholms-Kuriren skriver om det nya EU-direktivet som gör att alla offentliga aktörer måste se till att deras webbplatser, intranät och appar är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Göteborgs-Posten, 2016-05-19

Göteborgs-Posten skriver om det nya EU-direktivet som gör att alla offentliga aktörer måste se till att deras webbplatser, intranät och appar är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Webben ska bli tillgänglig för alla, artikel på Göteborgspostens webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hallandsposten, 2016-05-19

Hallandsposten skriver om det nya EU-direktivet som gör att alla offentliga aktörer måste se till att deras webbplatser, intranät och appar är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Webben ska bli tillgänglig för alla, artikel på Hallandspostens webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länstidningen Södertälje, 2016-05-19

Länstidningen Södertälje skriver om det nya EU-direktivet som gör att alla offentliga aktörer måste se till att deras webbplatser, intranät och appar är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Västerbottens-Kuriren, 2016-05-19

Västerbottens-Kuriren skriver om det nya EU-direktivet som gör att alla offentliga aktörer måste se till att deras webbplatser, intranät och appar är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Svenska Dagbladet, 2016-05-19

Svenska Dagbladet skriver om det nya EU-direktivet som gör att alla offentliga aktörer måste se till att deras webbplatser, intranät och appar är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

EU: Gör webben tillgänglig för alla i Sverige, artikel på Svenska Dagbladets webbplats, öppnas i nytt fönster.

Folkbladet, 2016-05-19

Folkbladet skriver om det nya EU-direktivet som gör att alla offentliga aktörer måste se till att deras webbplatser, intranät och appar är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Norrbottens Kuriren, 2016-05-19

Norrbottens Kuriren skriver om det nya EU-direktivet som gör att alla offentliga aktörer måste se till att deras webbplatser, intranät och appar är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Borås Tidning, 2016-05-19

Borås Tidning skriver om det nya EU-direktivet som gör att alla offentliga aktörer måste se till att deras webbplatser, intranät och appar är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Webben ska bli tillgänglig för alla, artikel på Borås tidnings webbplats, öppnas i nytt fönster.

Piteå-Tidningen, 2016-05-19

Piteå-Tidningen skriver om det nya EU-direktivet som gör att alla offentliga aktörer måste se till att deras webbplatser, intranät och appar är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Webben ska bli tillgänglig för alla, artikel på Piteå-tidningens webbplats, öppnas i nytt fönster.

Blekinge Läns Tidning, 2016-05-19

Blekinge Läns Tidning skriver om det nya EU-direktivet som gör att alla offentliga aktörer måste se till att deras webbplatser, intranät och appar är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Webben ska bli tillgänglig för alla, artikel på Blekinge Läns tidnings webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aftonbladet, 2016-05-19

Aftonbladet skriver om det nya EU-direktivet som gör att alla offentliga aktörer måste se till att deras webbplatser, intranät och appar är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

2015: Funka i media

Finlands Synskadade, 2015-12-14

Funkas vd Susanna Laurin i intervju om tillgänglighet i tidningen Finlands Synskadade - Förbundet Finlands Svenska Synskadades Organisationstidning.

”Det finns inget vi och dom”.

Artikeln och intervjun med Susanna Laurin, sidan 20 till 24, i pdf-format (868 kb), öppnas i nytt fönster.

AXSChat.com, 2015-12-07

Funkas vd Susanna Laurin i en videoinspelad intervju om tillgänglighet. på sajten AXSChat.com.

Intervju med Susanna Laurin på AXSChat (engelsk text och tal), öppnas i nytt fönster.

Svenska YLE, Finland, 2015-11-19

Intervju med Funkas vd, Susanna Laurin, vid en konferens om tillgänglighet och kultur i Helsingfors, anordnad av Funka och yrkeshögskolan Arcada.

Trappor och byråkrati försvårar teaterbesök, artikel på YLEs webbplats, öppnas i nytt fönster.

Computerworld Norge, 2015-10-02

Funkas Torbjørn Helland Solhaug och Susanna Laurin har skrivit en debattartikel om att krav på tillgänglighet även ska omfatta den norska utbildningssektorn.

Det handlar om våra barns framtid (på norska), artikel på Computerworlds webbplats, öppnas i nytt fönster.

Karlskoga-Kuriren, 2015-09-05

Funkas vd Susanna Laurin har skrivit en insändare om Funkas granskning av tillgängligheten på webbplatserna för Örebro läns kulturinstitutioner.

Skånes Fria, 2015-09-04

Skånes Fria tidning rapporterar om Funkas granskning av tillgängligheten på webbplatserna för Skånes kulturinstitutioner.

Kulturwebbar i Skåne är otillgängliga, artikel på Skåne Frias webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skånes Taltidning, 2015-09-04

Skånes Taltidning intervjuar Funkas vd Susanna Laurin om Funkas granskning av tillgängligheten på webbplatserna för Skånes kulturinstitutioner.

Taltidningen Insyn, 2015-09-04

Taldidningen Insyn intervjuar Funkas vd Susanna Laurin om Funkas granskning av tillgängligheten på webbplatserna för Norrbottens läns kulturinstitutioner.

Bristande tillgänglighet på nätet - Norrbottens kulturinstitutioner får kritik (MP3), öppnas i nytt fönster.

Taltidningen Västernorrland, 2015-09-03

Taltidningen Västernorrland rapporterar om Funkas granskning av tillgängligheten på webbplatserna för länets kulturinstitutioner.

Brister i tillgänglighet på landets kultursajter (MP3), öppnas i nytt fönster.

SVT Kultur, 2015-09-02

SVT Kultur rapporterar om Funkas granskning av tillgängligheten på webbplatserna för landets kulturinstitutioner.

Kulturinstitutioner utestänger funktionsnedsatta, artikel på SVT Kulturs webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sveriges Radio P4 Jämtland, 2015-09-01

Sveriges Radio P4 Jämtland rapporterar om Funkas granskning av tillgängligheten på webbplatserna för länets kulturinstitutioner. 

Jamtlis webb funkar inte för funktionshindrade, artikel på Sveriges Radios webbplats, öppnas i nytt fönster.

Helagotland.se, 2015-08-30

Helagotland.se skriver om Funkas granskning av tillgängligheten på webbplatserna för Gotlands kulturinstitutioner.

Folkbladet, Folkbladet.se, 2015-08-28

Folkbladet rapporterar om Funkas granskning av tillgängligheten för Östergötlands kulturinstitutioner.

Kulturinstitutioner utestänger användare, artikel på Folkbladets webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sveriges Radio P4 Kalmar, 2015-08-28

Sveriges Radio P4 Kalmar intervjuar Funkas vd, Susanna Laurin, om Funkas granskning av tillgängligheten på webbplatserna för länets kulturinstitutioner. 

Förvirring kring tillgänglighet på kultursajter, artikel på Sveriges Radios webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sveriges Radio P4 Västerbotten, 2015-08-27

Sveriges Radio P4 Västerbotten intervjuar Funkas vd, Susanna Laurin, om Funkas granskning av tillgängligheten på webbplatserna för länets kulturinstitutioner. 

Kulturinstitutioner riskerar att utestänga användare på sin webb, artikel på Sveriges Radios webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sveriges Radio P4 Norrbotten, 2015-08-27

Sveriges Radio P4 Norrbotten intervjuar Funkas vd, Susanna Laurin, om Funkas granskning av tillgängligheten på webbplatserna för länets kulturinstitutioner.       

Dålig tillgänglighet på webben på i länets kulturliv, artikel på Sveriges Radios webbplats, öppnas i nytt fönster.

Allehanda.se, 2015-08-27

Allehanda.se rapporterar om Funkas granskning av tillgängligheten för Västernorrlands kulturinstitutioner.

Kulturkritik mot Västernorrland, artikel på allehanda.se, öppnas i nytt fönster.

Dala-Demokraten, dd.se, 2015-08-27

Dala-Demokraten rapporterar om Funkas granskning av tillgängligheten för länets kulturinstitutioner.

Kulturwebbar i Dalarna dåliga på tillgänglighet, artikel på Dala-Demokratens webbplats, öppnas i nytt fönster.

Västerviks-Tidningen vt.se, 2015-08-26

Västerviks-Tidningen rapporterar om Funkas granskning av tillgängligheten på webbplatserna för länets kulturinstitutioner.

Kulturinstitutioner brister i tillgänglighet, artikel på Västerviks-Tidningens webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sveriges Radio P4 Dalarna, 2015-08-26

Sveriges Radio P4 Dalarna intervjuar Funkas vd, Susanna Laurin om Funkas granskning av tillgängligheten på webbplatserna för länets kulturinstitutioner.

Dålig tillgänglighet på kulturinstitutioners webbsidor, artikel på Sveriges Radios webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sveriges Television Dalarna, 2015-08-26

Sveriges Television Dalarna rapporterar om Funkas granskning av tillgängligheten på webbplatserna för länets kulturinstitutioner.

Kulturinstitutioner stänger grupper ute, artikel på Sveriges Televisions webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sveriges Radio P4 Värmland, 2015-08-26

Sveriges Radio P4 Värmland rapporterar om Funkas granskning av tillgängligheten på webbplatserna för länets kulturinstitutioner. Dessutom intervjuar P4 Värmland Torleif Högberg, ordförande för Synskadades Riksförbund Värmland, om den bristande tillgängligheten.

Kulturinstitutioners dåliga webbtillgänglighet kan leda till förlorade bidrag, artikel på Sveriges Radios webbplats, öppnas i nytt fönster.

Helahälsingland.se, 2015-08-25

Helahälsingland.se rapporterar om Funkas granskning av tillgängligheten på webbplatserna för länets kulturinstitutioner.

Bakläxa på den digitala tillgängligheten, artikel på Helahälsingland.se, öppnas i nytt fönster.

Sveriges Radio P4 Värmland, 2015-08-25

Sveriges Radio P4 Värmland rapporterar om Funkas granskning av tillgängligheten på webbplatserna för länets kulturinstitutioner.

Dålig tillgänglighet på kulturella webbplatser, artikel på Sveriges Radios webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppsala Nya Tidning, UNT, 2015-08-25

Tidningen UNT intervjuar Funkas vd, Susanna Laurin om Funkas granskning av tillgängligheten på webbplatserna för länets kulturinstitutioner.

"Användare utestängs från webbplatser", artikel på Uppsala Nya Tidnings webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gefle Dagblad, 2015-08-25

Tidningen Gefle Dagblad rapporterar om Funkas granskning av tillgängligheten på webbplatserna för länets kulturinstitutioner.

Bakläxa på den digitala tillgängligheten, artikel på Gefle Dagblads webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sveriges Television Gävleborg, 2015-08-25

Sveriges Television Gävleborg rapporterar om Funkas granskning av tillgängligheten på webbplatserna för länets kulturinstitutioner.

Länets kulturinstitutioner dåliga på tillgänglighet, artikel på Sveriges Televisions webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sveriges Radio P4 Kronoberg, 2015-07-08

Funkas vd, Susanna Laurin, intervjuas av SR P4 Kronoberg med anledning av Funkas granskning av tillgängligheten på webbplatserna för tre av länets kulturinstitutioner.

Regionteaterns hemsida kritiseras – kan förlora statsbidrag, artikel på Sveriges Radios webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sveriges Radio P4 Blekinge, 2015-07-05

Funkas vd, Susanna Laurin, intervjuas av SR P4 Blekinge med anledning av Funkas granskning av tillgängligheten på webbplatserna för tre av länets kulturinstitutioner.

Dålig hemsida - riskerar statsbidrag, artikel på Sveriges Radios webbplats, öppnas i nytt fönster.

Computerworld Norge, 2015-06-05

Torbjørn Helland Solhaug, tillgänglighetsexpert på Funka och Funkas vd, Susanna Laurin, har skrivit en debattartikel i den norska tidningen Computerworld.

Funkas debattartikel i Computerworld (på norska).

Funkas debattartikkel i Computerworld, (på norska) pdf (1,8 Mb), öppnas i nytt fönster.

Dagens samhälle, 2015-06-05

Funkas vd, Susanna Laurin, har skrivit en debattartikel om att det svenska valsystemet har stora brister i tillgängligheten.

Valsystemet har stora brister i tillgängligheten, artikel på Dagens samhälles webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mariestadstidningen, 2015-05-19

Mariestadstidningen gör ett helsidesreportage om Funkas tillgänglighetsinventering i Mariestads kommun.

Reportage om Funkas tillgänglighetsinventering i Mariestads kommun.

Reportage om Funkas tillgänglighetsinventering i Mariestads kommun, se sidan 4, (pdf 20,4 Mb) öppnas i nytt fönster.

Media Access Australia, 2015-05-05

Access IQ intervjuar en av talarna på Funkas&nbsp Tillgänglighetsdagar 2015, Snorre Kim om lärdomar från Skandiabankens arbete med tillgänglighet

Media Access Australia, 2015-04-24

Access IQ intervjuar en av talarna på Funkas Tillgänglighetsdagar 2015, David MacDonald om vad vi kan lära av Kanada.

Media Access Australia, 2015-04-20

Access IQ intervjuar Funkas vd Susanna Laurin om att glömma lagstiftning och fokusera på ux. 

Media Access Australia, 2015-04-14

Access IQ intervjuar en av talarna på Funkas Tillgänglighetsdagar 2015, Lyza Danger Gardner om tillgänglighet för de slöa och apatiska.

Media Access Australia, 2015-04-10

Access IQ intervjuar en av talarna på Funkas Tillgänglighetsdagar 2015,  David Berman om att designa för extrema användare. 

Media Access Australia, 2015-03-31

Access IQ intervjuar en av talarna på Funkas Tillgänglighetsdagar 2015, Chris Feix om varför ux misslyckas. 

Media Access Australia, 2015-03-30

Access IQ intervjuar Funkas Hampus Sethfors om att hjälpmedel är mycket mer än skärmläsare. 

Computerworld, 2015-02-20

Computerworld i Norge rapporterar om att Funka fått uppdraget att leda och koordinera arbetet med innovation och partnerskap inom det som kallas Active and Healthy Ageing på EU-nivå. 

De skal forske på universell utforming (norsk text), artikel på Computerworlds webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sveriges Radio, P4 Dalarna, 2015-02-19

P4 Dalarna berättar om att Vansbro kommun anslutit sin webbplats till Talande Webb. 

Talande webb i Vansbro, artikel på Sveriges Radios webbplats, öppnas i nytt fönster.

2014: Funka i media

Computerworld, 2014-11-07

Funkas Susanna Laurin och Torbjörn Helland Solhaug skriver om vikten av att förenkla upphandlingsprocessen utan att det sker på bekostnad av leveransens kvalitet. 

Enklere process, dårligere resultat (norsk text), artikel på Computerworlds webbplats, öppnas i nytt fönster.

Computerworld, 2014-10-21

Computerworld publicerar Funkas krönika om vikten av att den norska Regeringen ställer krav på tillgänglighet av sina leverantörer.

Enklere anbudshåndtering (norsk text), artikel på Computerworlds webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dagsavisen, 2014-10-15

Norska Dagsavisen publicerar Funkas Torbjørn Helland Solhaugs krönika om varför webbtillgänglighet berör oss alla.

Dagens Omsorg, 2014-10-09

Funkas vd Susanna Laurin skriver om hur vi själva kan vara med och påverka den nya diskrimineringslagen.

IBOS nyhetsbrev, 2014-09-23

IBOS, den danska motsvarigheten till Synskadades Riksförbund, skriver om Funkas vd Susanna Laurin och om hur lust är viktigare än lag för att öka tillgängligheten. 

Lyst styrker tilgængelighed bedre end lovgivning (dansk text), artikel på Instituttet for Blinde og Svagsynedes webbplats, öppnas i nytt fönster.

Taltidningen i Västmanland, 2014-09-10

Susanna Laurin i intervju om Funkas granskning av tillgängligheten på riksdagspartiernas respektive webbplatser.

Skånes Taltidning, 2014-09-04

Skånes Taltidning intervjuar Funkas vd Susanna Laurin om Funkas granskning inför riksdagsvalet. 

Handikapnytt, 2014-09-04

Norska tidningen Handikapnytt publicerar Susanna Laurins krönika kring att alla har något att vinna genom den norska diskrimineringslagen.

Informationssamhälle för alla.

ComputerSweden, 2014-08-28

ComputerSweden skriver om Funkas granskning av partiernas webbplatser inför riksdagsvalet den 14 september 2014.  

Usla betyg för partiernas sajter, artikel på ComputerSwedens webbplats, öppnas i nytt fönster.

Computerworld, 2014-08-08

Computerworld Norge har publicerat en artikel om Funkas undersökning av nylanserade webbplatser. Undersökningen gjordes i samband med att Norges tillsynsmyndighet började kontrollera hur landets diskrimineringslag efterföljs.

Bekymringsverdig og merkelig, norsk text, artikel på Computerworlds webbplats, öppnas i nytt fönster.

Access by Design, 2014-07-01

Den brittiska tidningen publicerar Susanna Laurins krönika om Funkas tillgänglighetsarbete på oväntade platser. 

Access the unexpected (engelsk text).

Offentliga Affärer, 2014-05-06

Affärstidningen Offentliga Affärer intervjuar Funkas vd Susanna Laurin om den nya europeiska standarden kring krav på tillgänglighet i offentlig upphandling. Denna artikel är från pappersutgåvan och är längre än webbversionen som publicerades under våren.

Tillgänglighet är svårt - men de får det att Funka.

Computerworld, 2014-04-25

Funka omnämns i norska Computerworlds åsiktsspalt skriven av Paul Chaffey, Statssekreterare i Norges Regering.

Enklere hverdag – for alle, norsk text.

Sörmlands taltidning, 2014-04-22

Sörmlands taltidning intervjuar Susanna Laurin och Stefan Johansson under Funkas Tillgänglighetsdagar.

Media Access Australia, 2014-04-15

Access IQ intervjuar Susanna Laurin om behovet av den internationella branschorganisationen för tillgänglighetsexperter, IAAP, som Funka är medgrundare av. Susanna Laurin är vd för Funka och styrelsemedlem i IAAP.

Media Access Australia, 2014-04-08

Access IQ intervjuar Funkas Andreas Cederbom om tillgängliga formulär och WCAG.

Media Access Australia, 2014-04-08

Access IQ intervjuar Stefan Johansson från Funka om kognitiv tillgänglighet.

Media Access Australia, 2014-04-08

Access IQ intervjuar en av talarna på Funkas Tillgänglighetsdagar 2014, Pineberrys Michael Wahlgren, om sökmotoroptimering och tillgänglighet.

Kommunikasjon, 2014-04-08

Funkas vd Susanna Laurin intervjuas inför att den norska tillsynsmyndigheten ska börja kontrollera hur lagen efterföljs.

Aftenposten, 2014-04-08

Debattartikel Funka kritiserar att det norska Design for alle-priset gick till en webbplats som inte följer den norska lagstiftningen om webbtillgänglighet.

Computer World, 2014-04-08

Debattartikel. Susanna Laurin och Torbjørn Helland Solhaug kritiserar att priset Design for alle gick till en webbplats som inte är tillgängligt.

Men er det universelt?, norsk text, artikel på Computer Worlds webbplats öppnas i nytt fönster.

Internetworld, 2014-03-19

Internetworld rapporterar från seminariet om Flat design som Funkas Malin Forne och Frida Westholm höll på Webbdagarna.

Flat design - funkar det för användaren?, artikel på Internetworlds webbplats, öppnas i nytt fönster.

Taltidningen i Västmanland, 2014-03-18

Taltidningen i Västmanland intervjuar Funka om våra nya riktlinjer för navigation i mobila gränssnitt.

Intervju med Funka i Taltidningen i Västmanland, mp3-fil (6,52 Mb), öppnas i nytt fönster.

Offentliga Affärer, 2014-03-10

Affärstidningen Offentliga Affärer intervjuar Funkas vd Susanna Laurin om den nya europeiska standarden kring krav på tillgänglighet i offentlig upphandling. 

De får tillgänglighet att Funka, artikel på Offentliga Affärers webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fria Tidningar, 2014-01-29

Fria Tidningar intervjuar Funkas Susanna Laurin om hur användare på kommunala webbplatser upplever översättningar gjorda med Google translate.

Hallå där….

Teknisk Ukeblad, 2014-01-23

Funkas vd Susanna Laurin intervjuas om effekten av den norska lagstiftningen kring webbtillgänglighet.

Nå må webutviklere forholde seg til helt nye regler, norsk text, artikel på Teknisk Ukeblads webbplats, öppnas i nytt fönster.

2013: Funka i media

Torsby Nu, 2013-12-16

Kommuntidningen Torsby Nu berättar om Funkas inventeringsmetod för att säkra tillgängligheten till lokaler för personer med funktionsnedsättning.

Torsby testar ny inventeringsmetod. 

ComputerSweden, 2013-10-16

ComputerSweden rapporterar från seminariet om digital arbetsmiljö arrangerat av regeringens Användningsforum där Stefan Johansson från Funka citeras.

It-stressen har blivit vardag, artikel på ComputerSwedens webbplats, öppnas i nytt fönster.

TCO-tidningen, 2013-10-16

TCO-tidningen skriver om Sveriges första tvärfackliga seminarium om digital arbetsmiljö. En av föreläsarna som citeras är Stefan Johansson från Funka.

Norran, Skellefteå, 2013-09-27

Lokaltidningen Norran skriver om konferensen "Tjäna på att vara till gänglig" för besöksnäringen i Skellefteå. En av föreläsarna var Tommy Hagström från Funka.

Tidningen Dyslexi, 2013-06-17

Susanna Laurin har skrivit en artikel om surfplattor i skolan. Det är Svenska Dyslexiföreningen som ger ut tidningen och i nummer två var temat alternativa verktyg.

Surfplattor i skolan.

Universell utforming AS, 2013-06-16

Funkas granskning av hur ungdomar med Aspergers syndrom använder internet och sociala medier omnämns.

Internetworld, 2013-06-04

Intervju med Susanna Laurin, Funkas vd, om hur webbplatser byggda med rätt struktur och kod gynnar alla, med eller utan funktionsnedsättning.

Så fungerar design för den som inte ser.

Tidningen Assistans, 2013-05-10

Mattias Hagberg skriver bland annat om Funkas granskning av de sociala medierna från 2012.

Otillgängliga sociala medier.

Auris, Hörselskadades Riksförbund, 2013-05-08

Stefan Andersson, redaktör på tidningen Auris, skriver om Funkas Tillgänglighetsdagar 2013.

EU vill göra internet mer tillgängligt.