Allmänna villkor vid köp av utbildning

Här återfinns Funka Academys allmänna villkor som gäller vid vid köp av kurser, kurspaket och program.

1. Information om företaget

Funka Academy AB (Funka), organisationsnummer 556809-2513, med säte i Stockholm, Sverige, är leverantören av kurser som erbjuds via webbplatsen www.funka.com.

2. Avgifter

Avgifterna anges i svenska kronor (SEK) eller euro (EUR). Funka förbehåller sig rätten att när som helst justera kursavgifterna. Om Funka väljer att justera kursavgifterna ska Funka meddela dig detta så snart som möjligt och i rimlig tid.

3. Leverans

 

3.1 Live-sända lärarledda kurser

Lärarledda kurser genomförs live, antingen online eller på plats i fysiska lokaler, eller synkront online och på plats.

På Funkas webbplats har varje kurs en sida som anger leveranssättet, det planerade kursdatumet och leveranstiden för kursen. Funka förbehåller sig rätten att ändra leveranssätt, datum och tid för en viss kurs. Funka förbehåller sig rätten att ställa in en kurs, t.ex. på grund av att kursen inte lockar tillräckligt många deltagare. Om Funka väljer att ändra leveransformen eller ställa in en kurs ska Funka meddela dig så snart som möjligt och i rimlig tid. Om en kurs ställs in av Funka återbetalas 100 % av kursavgiften.

3.2 Inspelade kurser som ges on-demand

On-demand-kurser som erbjuds av Funka ges online, har förinspelat innehåll och är självinstruerande.

En on-demand-kurs anses vara levererad när kursen görs tillgänglig för dig online efter köpet. På kursens webbsida anges hur länge tillgången till on-demand-kursen varar. Leveransen av kursen anses vara slutförd när perioden för tillgång till kursen löper ut.

Funka förbehåller sig rätten att ställa in en kurs. Om en on-demand-kurs ställs in av Funka, återbetalas 100 % av kursavgiften.

3.3 Kurser som kombinerar on-demand- och lärarledda delar

En kurs som kombinerar on-demand och lärarledda delar anses vara levererad när kursens on-demand-element görs tillgängligt för dig online efter beställningen. På kursens webbsida anges hur länge on-demand-delen är tillgänglig. Leveransen av kursen anses vara slutförd när perioden för tillgång till kursens on-demand-del upphör.

4. Avbeställning

Kurser som endast omfattar lärarledda inslag (3.1. ovan) kan avbokas genom att skicka e-post till academy@funka.com.

  • Om avbokningen sker 30 dagar eller mer före kursstart återbetalas 100 % av kursavgiften.
  • Om avbokningen sker 15-29 dagar före kursstart återbetalas 50 % av kursavgiften.
  • Om avbokningen sker 14 dagar eller mindre före kursstart återbetalas 0 % av kursavgiften.

Avbokning av en kurs med on-demand-inslag (3.2. eller 3.3. ovan) där tillgång till kursen erhålles vid beställning, ger inte rätt till vare sig fullständig eller partiell återbetalning.

5. Betalning av kursavgifter

Hela kursavgiften ska vara betald innan en lärarledd kurs startar (3.1. ovan).

För kurs som innehåller del som genomförs on-demand (3.2. och 3.3. ovan) ska hela kursavgiften betalas i samband med att kursen görs tillgänglig för deltagaren.

6. Personuppgifter och GDPR

Vi behandlar personuppgifter i enlighet med GDPR. I samband med ditt köp godkänner du att vi lagrar och hanterar dina personuppgifter. Vi lagrar informationen för att uppfylla avtalet med dig och för att kunna bedriva vår verksamhet. Enligt GDPR har du rätt att få tillgång till den information som vi har registrerat om dig. Om den information som vi lagrar om dig är irrelevant, felaktig eller ofullständig kan du begära att informationen korrigeras, begränsas eller raderas, vilket vi gör i den mån det är möjligt enligt gällande lag (t.ex. bokföringslagen). Läs mer i vår personuppgiftspolicy.

Vi är personuppgiftsansvariga för de insamlade uppgifterna och har ingått personuppgiftsbiträdesavtal med våra underleverantörer.