Nanokurser till stora organisationer

Funka erbjuder en interaktiv kurs i kortformat. Få in tillgänglighetstänket i hela organisation genom att använda NanoLearning – korta motiverande online-lektioner i digital tillgänglighet som alla på din arbetsplats kan gå.

För vem?

För alla medarbetare på din arbetsplats! För en ökad medvetenhet om tillgänglighet i allmänhet.

Om kursen

Korta digitala lektioner skickas ut under en längre period, vilket är mer flexibelt än att sitta och ta in all information under ett tillfälle. NanoLearning är ett effektivt sätt att lära ut till stora grupper. Hela organisationen ökar sin kunskapsnivå och varje individ lär sig i sin egen takt.

Tillgänglighet är hela organisationens ansvar och berör oss alla, både som avsändare och mottagare av digital information. Men det kan vara både svårt och tidskrävande att utbilda en hel organisation där aktiviteter och möten överlappar varandra. NanoLearning är en pedagogisk metod som är framtaget för att fungera i ett fragmenterat arbetsliv.

Kursen är uppdelad i lektioner som skickas ut till medarbetarna varje vecka under 7 veckor, via e-post. På det sättet blir kursen lätt att ta till sig och varje lektion blir en påminnelse. Medarbetarna kan ta del av lektionerna på dator, platta eller mobil.

Innehåll

Under kursen går vi bland annat igenom:

  • Vad är tillgänglighet och varför är det viktigt?
  • Varierande förmågor
  • Vad innebär digital tillgänglighet?
  • Webbtillgänglighetsdirektivet
  • Enkla tips för att din tjänst ska bli tillgänglig

Kursen tar också upp vad en tillgänglighetsredogörelse är och hur återkoppling från användarna fungerar.

Presentation av NanoLearning som koncept och hur lärandet kan fungera, öppnas i nytt fönster

Pris

29 900 kr/ex.moms per organisation.

Kostnaden per anställd blir mycket låg och effekten på hela organisationen hög.

Funkas NanoLearning är ett samarbete med Junglemap som står för teknikleverans medan Funka står för innehållet.

Beställ hos Junglemap

Beställ genom att fylla i formuläret på Jungelmap webbplats, öppnas i nytt fönster