Alla kurser - kurspaket

Ta del av Funkas samlade expertis genom detta heltäckande paket som omfattar alla våra kurser. Paketet innehåller 15 kurser med över 20 timmars filmat material som du också kan använda som kunskapsbank. Vill du ha mer? Välj till lärarledda föreläsningar och workshops som ger ytterligare fördjupning och praktisk tillämpning inom respektive kursområde.

Varför? 

Varför är det viktigt att utbilda sig inom digital tillgänglighet?

Ett tungt vägande skäl är att sommaren 2025 träder en ny lag om tillgänglighet i kraft i Sverige. Lagen innebär att företag nu måste se till att deras webbplatser, produkter och tjänster är tillgängliga för alla kunder. För offentliga aktörer finns redan lagstiftning och ytterligare regler styr vad som gäller internationellt.

Kunskap inom tillgänglighet ger också affärsmässiga fördelar - företag och organsiationer når en bredare kundbas. 

Översikt

Alla kurser är vårt största paket med kurser inom digital tillgänglighet. Du får ett heltäckande kurspaket som omfattar 15 högrelevanta kurser. Paketet omfattar introduktionskurser såväl som specialiserade ämneskurser. 

Du får tillgång till Funkas inspelade kurser under 6 månader - välj vad och när du vill studera. Du kan addera live-föreläsningar och workshops som utvecklar och fördjupar din kompetens ytterligare. 

För vem?

Alla kurser-paketet riktar sig till en bred målgrupp, från specialister till chefer som leder andra med målet att förbättra organisationens tillgänglightesarbete. 

15 kurser ingår 

I paketet ingår samtliga kurser i Funkas Academys utbud. Kurserna ger relevanta och praktiska kunskaper som direkt går att använda i arbetet. Se kurslänkar nedan för mer information. 

Hur ges kurserna?

Samtliga kurser som ingår i paketet ges med Funka Learning Voyage - vår pedagogiska modell i tre steg; kunskapsbas genom inspelade utbildningsfilmer som följs av fördjupande föreläsningar och praktiska workshops. 

Inspelade kurser on-demand

Funka Academys inspelade kurser är för dig som vill ha breda baskunskaper i tillgänglighet nära till hands. Du får en grundläggande helhetsbild men också möjlighet att fokusera på valda områden som du har särskilt behov av.

Du kan ta del av kurserna on-demand när det passar dig, du får tillgång till dem direkt efter anmälan. Respektive kurs består av utbildningsfilmer som är indelade i kapitel för att du lättare ska kunna tillgodogöra dig innehållet. Du kan också använda kurserna som en kunskapsbank; sökfunktionen gör det lätt att hitta vad du efterfrågar.

Nyckelfakta:

 • Tillgång till 15 kurser under 6 månader via Funka Academys lärportal.
 • Sammanlagt över 20 timmar inspelat material.
 • Guider, lathundar och checklistor.

Lägg till föreläsningar och workshops

Vill du höja din teoretiska och praktiska kompetens ytterligare? Du kanske har, eller är på väg in, i en roll där djupare kunskaper i tillgänglighet är nödvändiga? Eller anser du helt enkelt att du lär dig bäst och mest av lärarledd undervisning, tillämpning och övning. 

För dig erbjuder vi kompletterande endagspass som en fortsättning och påbyggnad till de inspelade grundkurserna. 

Kursdagarna består av föreläsning på förmiddagen och workshop efter lunch. Föreläsningarna ger breddning och fördjupad kompetens, eftermiddagarnas workshop innefattar tillämpning, diskussion och praktiska övningar.

Nyckelfakta:

 • 15 kursdagar, respektive dag består av föreläsning kl. 09:00-12:00 samt workshop kl. 13:00-16:00.
 • Kursdagarna är utspridda över tre till fyra månader, cirka en dag i veckan. Länk till schema för varje utbildningsstart finns nedan.
 • Funkas ämnesexperter leder passen.
 • Kursdagarna ges live online via Zoom. 

Många starttillfällen 

För dig som väljer live-sända kursdagar, erbjuder vi upp till fem startdatum per halvår. Det ger maximal valfrihet utifrån din arbets- och livssituation. 

Efter kurspaketet  

Efter att du har avslutat samtliga kurser i paketet får du ett digitalt utbildningsintyg som visar att du har deltagit samt kurspaketets omfattning och innehåll. 

Du har fortsatt tillgång till de inspelade kurserna inklusive material och kunskapsbank under 6 månader från beställningsdatum. 

Allmänna villkor vid köp av utbildning 

Funkas allmänna villkor vid köp av utbildning

 • Idag

  On-demand: Alla kurser - kurspaket

  Följande ingår: 15 inspelade kurser som du får tillgång till direkt. Du bestämmer själv när, var och i vilken takt studierna ska genomföras. Du har obegränsad personlig åtkomst till kurserna under 6 månader från beställning.

  Pris: 11 900 SEK exklusive moms per person

  Det finns fel i formuläret


  Kundinformation
  Välj betalningsmetod
  Faktureringsuppgifter
  Klippkort
  Kortbetalning
  Funkas personuppgiftspolicy, öppnas i nytt fönster