Alla kurser - kurspaket

Ta del av Funkas samlade expertis genom detta heltäckande paket som omfattar alla våra kurser. Paketet innehåller 15 kurser med över 20 timmars filmat material som du också kan använda som kunskapsbank. Vill du ha mer? Välj till lärarledda påbyggnadspass som ger ytterligare fördjupning och praktisk tillämpning inom respektive kursområde.

Varför? 

Varför är det viktigt att utbilda sig inom digital tillgänglighet?

Ett tungt vägande skäl är att sommaren 2025 träder en ny lag om tillgänglighet i kraft i Sverige. Lagen syftar till att undanröja och motverka hinder för en effektiv konkurrens och att främja personers jämlikhet i levnadsvillkor och delaktighet i samhällslivet.

Lagen listar ett stort antal varor och tjänster som måste vara tillgängliga, vilket innebär att alla aktörer, inklusive företag, berörs.

Det handlar också om affärsmässiga fördelar. Genom att erbjuda tillgänglighet kan företag nå en bredare kundbas och öka sin försäljning. 

Översikt

Alla kurser är vårt största paket med kurser inom digital tillgänglighet. Du får ett heltäckande kurspaket som omfattar 15 högrelevanta kurser. Paketet omfattar introduktionskurser såväl som specialiserade ämneskurser. 

För vem?

Alla kurser-paketet riktar sig till en bred målgrupp, från specialister till chefer som leder andra med målet att förbättra organisationens tillgänglightesarbete. 

15 kurser ingår 

I paketet ingår samtliga kurser i Funkas Academys utbud. Kurserna ger relevanta och praktiska kunskaper som direkt går att använda i arbetet. Se kurslänkar nedan för mer information. 

Hur ges kurserna?

Varje kurs som ingår i paketet är uppbyggd i två steg; en inspelad kurs följd av ett lärarlett påbyggnadspass. 

Inspelade kurser on-demand

Funka Academys inspelade kurser är för dig som vill ha breda baskunskaper i tillgänglighet nära till hands. Du får en grundläggande helhetsbild men också möjlighet att fokusera på valda områden som du har särskilt behov av. 

Du kan ta del av kurserna när det passar dig. Kursen är indelad i kapitel – beta av ett eller flera åt gången. Du kan också använda kurserna som en kunskapsbank; sökfunktionen gör det lätt att hitta vad du efterfrågar.

Nyckelfakta:

 • Tillgång till 15 kurser under 6 månader via Funka Academys lärportal.
 • Sammanlagt över 20 timmar inspelat material.

Lägg till lärarledda kurspass

Vill du höja din teoretiska och praktiska kompetens ytterligare? Du kanske har, eller är på väg in, i en roll där djupare kunskaper i tillgänglighet är nödvändiga? Eller känner du helt enkelt att du lär dig bäst och mest genom lärarledd undervisning i realtid?

För dig erbjuder vi påbyggnadspass som vidareutveckling och fortsättning på de inspelade grundkurserna. Fokus ligger på fördjupad undervisning med exempel, övningar, diskussioner och frågestunder.

 • 15 kurspass
 • Varje pass är 4 timmar inklusive korta pauser, kl. 13:00 - 17:00.
 • Funkas ämnesexperter leder passen.
 • Länk till schema för varje utbildningsstart finns nedan.

Många starttillfällen

För dig som väljer live-sända kurspass, erbjuder vi upp till fem startdatum per halvår. Det ger maximal valfrihet utifrån din arbets- och livssituation. 

Efter kurspaketet  

Efter att du har avslutat samtliga kurser i paketet får du ett digitalt utbildningsintyg som visar att du har deltagit samt kurspaketets omfattning och innehåll. 

Du har fortsatt tillgång till de inspelade kurserna inklusive material och kunskapsbank under 6 månader från beställningsdatum. 

Funkas allmänna villkor vid köp av utbildning

 • Idag

  On-demand: Alla kurser - kurspaket

  15 inspelade kurser som du kan påbörja direkt efter anmälan, med obegränsad personlig åtkomst i 6 månader. Du bestämmer själv när, var och i vilken takt studierna ska genomföras.

  Pris: 11 900 SEK exklusive moms per person

  Det finns fel i formuläret


  Kundinformation
  Välj betalningsmetod
  Faktureringsuppgifter
  Klippkort
  Kortbetalning
  Funkas personuppgiftspolicy, öppnas i nytt fönster
 • Idag
  aug
  26

  On-demand + Live: Alla kurser - kurspaket

  15 inspelade kurser som du kan påbörja direkt efter anmälan, med obegränsad personlig åtkomst i 6 månader. Dessutom ingår 15 direktsända kurspass med Funkas experter som lärare.

  Datum:

  Tid:

  Pris: 39 900 SEK exklusive moms per person

  Länk: Schema Alla kurser - kurspaket

  Det finns fel i formuläret


  Kundinformation
  Välj betalningsmetod
  Faktureringsuppgifter
  Klippkort
  Kortbetalning
  Funkas personuppgiftspolicy, öppnas i nytt fönster
 • Idag
  sep
  23

  On-demand + Live: Alla kurser - kurspaket

  15 inspelade kurser som du kan påbörja direkt efter anmälan, med obegränsad personlig åtkomst i 6 månader. Dessutom ingår 15 direktsända kurspass med Funkas experter som lärare.

  Datum:

  Tid:

  Pris: 39 900 SEK exklusive moms per person

  Länk: Schema Alla kurser - kurspaket

  Det finns fel i formuläret


  Kundinformation
  Välj betalningsmetod
  Faktureringsuppgifter
  Klippkort
  Kortbetalning
  Funkas personuppgiftspolicy, öppnas i nytt fönster